דלג לתוכן העמוד

ספר טלפונים

ספר טלפונים

אינג' מוחמד אלבחירי
מנכ"ל
שרון קלינה
מזכירה
עידית יעקב
שירות לקוחות - מים
אלינה שטיבלמן
שירות לקוחות - ביוב ואחראית מוקד
דר' אלתאי באך
שפכי תעשייה
רמזי אבו עומר
כספים וחשבות שכר
אחלאם עתאמנה
הנדסה
אבי ימין
תפעול ואחזקה
סולימן שחברי
רכש והתקשרויות
לנה ימליאנוב
חיובים ואכיפה
שחר דניאל רואש
פקידת גביה
חופית אלקלעי
איכות מים ורישוי הנדסה
מנחם יעקב
תפעול ואחזקה מים
כרמי להיאני
יועץ בטיחות
עו"ד אילן מירון
יועמ"ש
רו"ח אלון מררי
רו"ח מבקר
צביקה בראזני
אחזקה - תחום ביוב
אלי ביטון
אחזקה - תחום מים
יצחק ביטון
אחראי מחסן
עומר זיאדאת
אחזקה