חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, מעגן את זכותו של כל אזרח או תושב, לקבלת מידע המצוי בידי רשויות ציבוריות.

  • הגשת בקשה לפי חוק חופש המידע תוגש על גבי טופס ייעודי. 
  • בקשה זו תלווה בתשלום האגרה הקבועה בתקנות.
  • לאחר מילוי טופס האגרה יש להעביר את הבקשה בפקס, בדואר או במייל אל הממונה על חוק חופש המידע בתאגיד, מנהלת פניות הציבור הגב' שרון קלינה .

פקס: 04-6593317
דואר: מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120
מייל:  [email protected]