בניית תחנת שאיבה סמוך להרחבה בחבר בעלות של כ- 11 מיליון שקל

כזה עוד לא היה: במסגרת תהליכי העצמה והפיתוח, החלה בניית תחנת שאיבה סמוך להרחבה בחבר, שטרם נראתה בגלבוע, ובעלות של כ- 11 מיליון שקל!


כפועל יוצא מחזון המועצה לחזק את הישובים, לפתח אזורי תעשייה ותעסוקה, ולהאיץ מגמות צמיחה דמוגרפית, ההחלה המועצה, בהקמת תחנת שאיבה לביוב, שטרם נראתה בגלבוע! באמצעות תאגיד "קולחי הגלבוע", החלה בניית התחנה בפאתי שכונת ההרחבה החדשה בישוב חבר, סמוך לאפיק נחל הקישון. עלות הפרויקט נאמדת בכ-11 מיליון ש', ובנייתו תארך כשנה. אם הקמת תחנת השאיבה החדשה תעלה משמעותית יכולת סניקת מי הביוב של הקו המאסף את הישובים בחבר, ובאזור התעשייה "מבואות הגלבוע".

התחנה החדשה מתוכננת להפעיל 3 משאבות גדולות ומתקדמות, ותהיה בעלת יכולת סניקה של 580 מ"ק לשעה! לצורך השוואה, תחנת שאיבה נוספת שבנייתה מסתיימת בימים אלו (סמוך לאומן), היא בעלת יכולת סניקה של 170 מ"ק. הקמת התחנה מהווה פתרון מידי לא רק לשפכי הישובים ואזור התעשייה, אלא תביא להפסקת פעילותן של 3 תחנות שאיבה ישנות, הפועלות היום בישובים ברק, חבר ודבורה.

"המועצה בעיצומה של עשייה נמרצת, המתקיימת לצד המשך הצמיחה האינטנסיבית בכל התחומים". אומר עובד נור, ראש המועצה. "העבודות לבניית תחנת השאיבה העצומה, בסמוך להרחבה שבחבר, לא מתקיימות במקרה. תכניות העבודה של המועצה מתכתבות עם החזון ומשקפות הבנה לפיה תשתיות הביוב הינן תנאי הכרחי לפיתוח, טיפוח ועידוד בנייה מאסיבית בכל אחד מהישובים ובגלבוע כולו".

תחנת חבר החדשה תוקם בסטנדרטים הגבוהים ביותר, לרבות ציוד אלקטרומכני חדיש ומודרני, כמענה להתפתחויות הדמוגרפית המואצות באזור. להבדיל מהתחנות הישנות, היא תכלול מתקני קדם טיפול, דבר המקטין את כניסת הפסולת המוצקה, המהווה היום מפגע הגורם לתקלות הן בתחנות והן בצנרת ההולכה. מעדכן מוחמד אלבחירי, מנכ"ל קולחי הגלבוע: "התחנה החדשה תטפל בספיקות שיותאמו ליחידות דיור החדשות באזור כולו, מתוך ראייה צופה פני עתיד, והמטיבה את השירות לתושבים עד שנת 2040". כך, ובהתאם ליכולותיה תטפל התחנה בכ-1000 יחידות דיור, וותיקות וחדשות, ובמקביל כאמור, תתמוך בהתפתחות אזור התעשייה.

בסיום בנית התחנה היא תחובר למערכות הבקרה בתאגיד "קולחי הגלבוע", לצורך ניטור ואחזקה שוטפת. תחנת שאיבת הביוב החדשה מהווה נדבך נוסף לפרויקט הבנייה הגדול במהלכו יחוברו כל תחנות השאיבה "למט"ש תענך". סיום הפרויקט יציב את מוא"ז הגלבוע בשורה הראשונה של הרשויות העומדות באמות המידה הגבוהות והנדרשות לעידוד בנייה ופיתוח התשתיות.