בגלבוע יושקעו כ- 95 מיליון שקל בתשתיות תת-קרקעיות!

דירקטוריון "קולחי הגלבוע" הציג תכנית השקעות דרמטית ל-5 שנים הקרובות


עובד נור, ראש המועצה: "הדרך הטובה ביותר להתמודד עם העתיד היא לעצב ולייצר אותו! אנו משקיעים חשיבה עמוקה ומשאבים רבים בחיזוק היישובים בגלבוע, ובפיתוח התשתיות הפיזיות הנדרשות לצורך צמיחה ופיתוח דמוגרפי, ביניהן תשתיות תת-קרקעיות מתקדמות. הכול במטרה להגביר את איכות החיים של תושבי הגלבוע. אנו מקפידים לשלב בכל מקום שנדרש את תאגיד "קולחי הגלבוע" כדי לבצע פעולה משולבת וכוללת של השדרוג".

ישיבת דירקטוריון תאגיד "קולחי הגלבוע", התקיימה השבוע לראשונה לשנה זו, ולאחר מינוי חברי הדירקטוריון החדשים. עובד נור, ראש המועצה, המהווה כיו"ר תאגיד קולחי הגלבוע, ומוחמד אלבחירי, מנכ"ל התאגיד, פתחו את הישיבה בהצגת הפעילויות הרבות והפרויקטים השונים, שנעשו בחמש שנים האחרונות, ומיד אח"כ הוצגה לחברי הדירקטוריון תכנית עבודה (חומש), לשנים 2019-2023.

ע"פ תכנית החומש יבוצעו בגלבוע, פרויקטים בתחום מערכות ותשתיות הביוב בהיקף מרשים הנאמד בכ- 88.3 מיליון ש', כשבמקביל יבוצעו פרויקטים בתחום מערכות המים, המוערכים בעלות כוללת של כ-9.8 מיליון שקל! מוא"ז הגלבוע בנויה מ-3 תאי שטח, בהם פועל התאגיד: יששכר, עמק-חרוד ואזור תענך, כאשר והפרויקטים המתוכננים, יספקו לכל תושבי הגלבוע תשתיות זורמות איכותיות במיוחד. פרויקטים אלו יקדמו משמעותית את פיתוח היישובים תוך שמירה על איכות הסביבה, על משאבי המים ועל ערכי טבע ונוף.

מוחמד אלבחירי, מנכ"ל קולחי הגלבוע: "חלקנו לשלוש ממדים את מגוון הפרויקטים שיבצע התאגיד בחמש שנים הקרובות: פיתוח תשתיות ביוב חדשות, שדרוג של תשתיות קיימות (שם הביצוע לרוב בהשתתפות תקציבית של הישובים), ושיקום קטעי צנרת בעייתיים. תכנית החומש, מבוססת על תכנית אב לביוב שהוכנה מבעוד מועד וצופה פני עתיד ואת מגמות הצמיחה הדמוגרפית המרשימה בגלבוע. בכך אנו מתכוננים היטב למשימות פיתוח ארוכות הטווח, הנחוצות לצמיחת המועצה".

בהמשך לדברי אלבחירי ועל מנת לספק מענה איכותי, נבנו בגלבוע מערכות תשתיות מרשימות בהם זורמים מידי יום כ-10,000מ"ק (קוב) של שפכים, במערכת קווים מסועפת, הכוללת 46 מכוני שאיבה, ועוד 4 מתקנים גדולים לטיהור שפכים. מוא"ז הגלבוע, היא אחת המועצות הגדולות בשטחיה החקלאיים, ושזו לה מקור פרנסה משמעותי של תושביה, מכאן גם נגזרת ההשקעה הגדולה בתחום של תאגיד המים המקומי, כאשר מידי שנה מספק "קולחי הגלבוע" לחקלאים, כ-4 מיליון קוב של מי קולחין.

ישיבת הדירקטוריון נועדה לא רק להצגת תכניות עתידיות, אלא כללה סקירה על הפרויקטים השונים שבוצעו בחמש שנים שעברו (משנת 2014). גם כאן הוצגה תמונה חיובית המשקפת השקעות משמעותיות המוערכות בכ-98 מיליון שקל בתשתיות תת-קרקעיות. בנוסף, ביקשו קברניטי "קולחי הגלבוע", לנצל את הישיבה הראשונה להצגת חזון התאגיד ואמנת השירות שגובשה על ידי עובדיו. הדירקטוריון החדש של תאגיד "קולחי הגלבוע", מונה תשעה חברים, המתמחים בכלכלה, הנדסה, ניהול, משפטים ואיכות הסביבה.