• קולחי גלבוע נוסד כתאגיד מקצועי, לצורך ייזום, תכנון, ביצוע ותחזוקת מערכות התשתיות הזורמות בגלבוע.
  • התאגיד מרכז את הטיפול במערכות אלו,  ערוך לספק לכל יישובי המועצה את מכלול השירותים בתחומי התשתיות הזורמות, במטרה לקיים רמת שירות ובאמינות גבוהים במיוחד.
  • התאגיד פועל כמשק כספים סגור עצמאי וללא כוונת רווח. עובדה המחייבת אותו לניהול מקצועי, כלכלי ויעיל, תוך ייזום פרויקטים ויצירת רמת שירות גבוהה.
  • ריכוז המקצועיות ויעילות הניהול מאפשרים מתן מענה מקיף ורחב לתושבי הגלבוע ולקוחות פרטיים.
  • תאגיד "קולחי הגלבוע" הוכר בשנת 2011 ע"י משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, כ"מפעל חיוני". זהו מעמד המאפשר לתאגיד לספק שירות לתושבי הגלבוע בענייני אספקת מים וטיפול בשפכי ביוב, בעת חירום. במסגרת ההחלטה, על כל עובדי תאגיד קולחי הגלבוע להתייצב לעבודה בשעת חירום ולבצע כל תפקיד שיוטל עליהם על ידי הנהלת התאגיד בשעות העבודה כנדרש. אישור זה מקנה המשך הבטחת מתן שירותים סדיר לרווחת תושבי הגלבוע גם בשעות חירום.
     

          עובד נור - יו"ר דירקטוריון 

מוחמד אלבחירי - מנכ"ל