• לספק לתושבי הגלבוע וללקוחות החברה שירות ברמת איכות ואמינות גבוהה במיוחד בתחום פעילות החברה (תשתיות זורמות)
  • לקדם את פיתוח יישובי הגלבוע והאזור תוך שמירה על איכות הסביבה, על משאבי המים ועל ערכי טבע ונוף.
  • כל זאת  - בניהול מקצועי  והתייעלות כלכלית מתמדת של החברה.

מוחמד אלבחירי
מנכ"ל התאגיד

חזון.pdf