שם תפקיד
עובד נור חבר מליאה : יו"ר הדירקטוריון וראש המועצה
שגיא כהן חבר מליאה: גן נר
רו"ח ועו"ד ג'ואד זועבי עובד מועצה: גזבר המועצה
ענת מור עובד המועצה: מנכ"לית המועצה
עו"ד חגית בנימין עובד המועצה: מנהלת מח' גביה
רו"ח אבי יוסף נציג ציבור: גן נר
ניר אילן נציג ציבור: רם און
רו"ח ליאת ז'ורנו נציגת ציבור