מדינת ישראל נמצאת באופן מתמיד תחת איומים שונים, העשויים לפגוע בין היתר גם בתשתיות המים והביוב. תאגיד "קולחי הגלבוע" ערוך באופן תמידי למתן מענה בשעת חירום בתחום המים והביוב.

  • בשעת חירום, יפעל תאגיד "קולחי הגלבוע" במתכונת מיוחדת, כדי להמשיך את אספקת המים ושירותי פינוי מי השופכין כסדרם.
    התאגיד יפעיל את כל אמצעי החירום העומדים לרשותו, בהתאם להנחיות פיקוד העורף ובשיתוף עם המועצה וכוחות הביטחון וזאת על מנת, להמשיך ולספק את שירותי הבסיס של התאגיד לצרכנים.
  • בזמן אמת מידע לגבי השימוש במערכות המים, הנחיות והגבלות לגבי השימוש מים, עדכון בדבר חלוקת מים באמצעים חליפיים (תחנות חלוקה, בקבוקים) וכו יהיה מצוי במוקד ובאתר האינטרנט של התאגיד.
  • נכתבו, חודדו ותורגלו נהלים בנושא בטחון מים ובהם: היערכות למצבי חירום, טיפול במים בעת אירוע מים, טיפול בזיהום מים, הערכות לרעידת אדמה ועוד.
  • מערכות בטחון מים: בתאגיד קיימת תכנית של פתיחת תחנות חלוקת מים במצבי חירום וכן קיים מענה לתרחישים כגון רעידת אדמה, מלחמה, צונאמי, זיהום מים, נפילת טילים או מגפות.