מערכת הביוב


מערכת הביוב בתחום שיפוט המועצה עוברת כל הזמן עדכונים, שיפורים והתאמות מקומיות לפתרון סילוק השפכים.
לתאגיד, קיימות תוכניות לפיתוח המערכת ולהחלפת קווים קיימים הן במסגרת עבודות הפיתוח השוטפות של התאגיד והן במסגרת פיתוח ובניה חדשה.

אגני היקוות:

מבחינה טופוגרפית מבנה מערכת הביוב מחולק למספר אגנים עיקריים המועצה בנויה מ-3 תאי שטח: אזור יששכר, אזור עמק חרוד ואזור תענך.

אזור ישככר (ישובים צפוניים):

האזור כולל את היישובים, רמת צבי, מולדת, טמרה, טייבה ונעורה – מערכת הביוב הוקמה ע"י המועצה כולל מערכות איסוף , תחנות שאיבה ומט"ש. מלבד מושב מולדת המערכת הפנימית בכל היישובים הינה חדשה יחסית.

אזור עמק חרוד:

האזור כולל את היישובים, יזרעאל, כפר יחזקאל, גדעונה, גבע, ע.ח.איחוד, ע.ח.מאוחד, תל יוסף, בית השיטה, בית אלפא וחפציבה. באזור עמק חרוד מסתיימת בימים אלה בניית מערכת איסוף המתחילה מקצה גבול היישובים ועד לחיבור למט"ש בית שאן, מט"ש משותף עם המועצות השכנות: עמק המעיינות ובית שאן.

אזור תענך:

האזור כולל יישובים בארבעה גושים: גוש אומן (ניר יפה, גדיש ומלאה), גוש חבר (דבורה, ברק, אדירים), גוש יעל (מיטב, פרזון, אביטל), גוש דרומי (מגן שאול, סנדלה, מוקיבלה וגן-נר) ומושב רם-און.

באזור זה המועצה הקימה מערכת איסוף ומט"ש חדש בעלות של כ-30 מלש"ח.

 

תחנות שאיבה:

בתחום התאגיד קיימות 35 תחנות שאיבה לביוב:

תחנות שאיבה ישובית לביוב שנמצאות בישוב.
תחנות שאיבה אזורית לביוב ומט"שים.

מס'

תיאור ושם האתר


גוש אומן  - תענך

1

ניר יפה - מושב

2

ניר יפה - הרחבה

3

מלאה - שדה

4

מלאה - פנימית

5

מרכז אומן

6

גדיש פנימית

7

מאגר גדיש

8

תח"ש  אומן - גדולה וחדשה


גוש חבר  - תענך

9

ברק

10

אדירים

11

     חבר   

12

דבורה

13

חבר- דבורה ראשית


אזור תעשייה  - חבר

14

תח"ש ראשית - א.ת

15

תח"ש משנית - א.ת


גוש יעל  - תענך

16

אביטל

17

פרזון

18

מיטב

19

בריכות שיקוע יעל


תענך דרומי

20

מגן שאול - דרומית

21

מגן שאול - צפונית

22

מט"ש מגן שאול

23

 מוקיבלה ראשית

24

מוקיבלה קטנה

25

מתקן תפיסה קישון

26

רם און - צמוד למפעל

27

רם און - צפונית ( הרחבה )

28

רם און מרכזית - בצלאל


עמק  חרוד

29

אגור ושטוף נורית

30

כפר יחזקאל

31

תח"ש ראשית עמק חרוד

32

תח"ש בית אלפא


יששכר

33

נעורה ראשית

34

רמת צבי ראשית

35

רמת צבי משנית

36

טייבה - מולדת

37

מולדת משנית

38

מט"ש יששכר

39

מט"ש תענך